Jaarverslag 2011

Bral, voor sommigen een luis in de pels, voor anderen een steun of duw in de rug, een constructieve gesprekspartner en voor nog anderen een betweter. Zoveel mogelijk samen met wijkcomités of individuele Brusselaars die bij dossiers betrokken zijn, reageren we op officiële overlegmomenten, organiseren we zelf publieke debatmomenten of laten we onze stem horen. De grote stedenbouwkundige dossiers T&T, Heizel, N-O-Heembeek, RAC, etc... zijn daar mooie voorbeelden van. Maar er was meer, veel meer! We schreven onder meer een jaarverslag! Lees het hier.

Persbericht: Dossier Uplace: reactie Greenpeace, BBL en Bral op foutieve berichtgeving in de pers

Sommige Vlaamse media berichtten vorige vrijdag over Uplace en de juridische stappen die tegen de bouw van het shoppingcenter zijn gezet. Dat ging gepaard met foutieve informatie op verschillende punten. Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vzw staan er op om die fouten recht te zetten. 

Persbericht: Schauvliege plooit voor privébelangen Uplace

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kende een milieuvergunning toe aan het winkelcentrum Uplace. Milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BRAL vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) zijn verbolgen en vechten deze beslissing aan bij de Raad van State. “Schauvliege plooit voor privé-investeerder Uplace en ontloopt hiermee haar verantwoordelijkheid als milieuminister.”

25/6: Seminarie Modal Shift: De Brusselse Ring, anders bekeken

Hoe pakken we de fileproblemen op de Ring rond Brussel best aan? Die vraag zweeft al enkele jaren in de coulissen van de Vlaamse en Brusselse politieke wandelgangen. De Vlaamse regering moet in 2012 keuzes maken over het al dan niet aanleggen van extra rijstroken. Zal dit het verkeer vlotter maken? Zorgt dit voor minder sluipverkeer in de omliggende gemeentes? Zijn er alternatieve manieren om de files in te dijken?

7/6: Bralcafé over het ... D-GBP! – 19h30 @ MicroMarché

Al meer dan 10 jaar bepaalt het gewestelijk bestemmingsplan de mogelijke functie(s) - kantoren, wonen etc -  van zowat  elk morzel  grond in dit gewest. Onder druk van de bevolkingsgroei en de bijhorende nood aan woningen wil men dit plan nu  aanpassen en omvormen tot een ‘Demografisch’ Gewestelijk BestemmingsPlan.  Het D-GBP is nog tot en met 13 juli in openbaar onderzoek. Je kan de plannen opsnorren op het internet of ze gaan inkijken bij je gemeentelijke administratie. Het is echter véél  eenvoudiger (en leuker) af te zakken naar ons Bralcafé. 

Zaterdag 2/6 - "Fietsen op de grens" (intergewestelijke fietstocht)

Fiets met Bral mee op de grens tussen Brussel en Vlaanderen. Of althans een stukje van die grens. In het kader van het project "Brussel aan de Rand" organiseren we een 4 uur durende  (van 13u tot 17u) fietstocht langs enkele belangrijke en/of interessante locaties op en langs de grens. Wij zorgen voor gidsen, een versnapering en brengen je fiets terug naar de startplaats of naar Brussel-Centrum. Afspraak op de parking van café 't Stopsel in Diegem. Bestemming: Researchpark in Zellik. Op de route: o.a. Uplace, Watersite, Carcoke, N-O-H, Heizel, Maalbeek-Molenbeek, GEN-halte Zellik....

Persbericht: “Interregionaal Platform tegen shoppingcenter NEO op de Heizel”

De 9 leden van het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie dienen formeel bezwaar in tegen de komst van een  shoppingcenter van 72.000 m² op de Heizelvlakte. Het megalomane project strookt niet met het huidige Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), betekent een gevaar voor de bestaande handelskernen in Brussel en de Rand en gaat voor nog meer files en dus luchtverontreiniging zorgen op de Ring rond Brussel. Vandaag start het openbaar onderzoek voor een wijziging van het GBP.

"Brussels Wetboek mikt op schone lucht en minder energieverbruik maar mist nog kracht"

De Brusselse regering bereidt een wetboek voor waarin het gewestelijk beleid op vlak van luchtkwaliteit, klimaat en energie gebundeld wordt. Voor een groot stuk gaat het om omzetting van Europese richtlijnen maar er staan ook een aantal interessante nieuwe beleidsinstrumenten in die de strijd tegen vervuiling en energieverspilling nieuw elan moeten geven. Dit wetboek moet eerder gemaakte beslissingen en beloftes, zoals die van het Iris II plan, omzetten in concrete maatregelen. Bral en IERB zijn blij met dit nieuwe geïntegreerde wettelijke kader maar hier en daar kunnen de maatregelen krachtiger en ambitieuzer.

Pagina's

Abonneren op Front page feed