We zijn op zoek naar creatieve bijdragen voor de Selfcity-blog. Kruip jij in je pen? Heb je een passie voor jouw eigen collectief of is er een project waarvan je vindt dat het de aandacht verdient? Laat het weten! Selfcity.brussels brengt de verschillende burgerinitiatieven in kaart die Brussel rijk is. De blog moet een kruispunt worden van kennis en ervaring over bottom-up ingrepen en zelforganisaties in en rond Brussel.

BRAL heeft een bezwaarschrift ingediend bij het Brusselse Lucht-, Klimaat- en Energieplan dat nog in openbaar onderzoek is tot 31 juli. BRAL heeft vooral vragen bij de haalbaarheid en de concretisering van de geplande maatregelen, en doet ook een reeks concrete voorstellen. 

De regering keurde eind april een richtschema goed voor ‘de wijk van het Zuidstation’, een toekomstplan voor het Zuidstation en zijn ruime omgeving.  Het mooi geïllustreerde  document torst de beloftevolle titel ‘Het Woonvriendelijke Station’. Een statement waar BRAL zich in kan vinden. Ook de landschappelijke aanpak kan ons bekoren. Maar zal het beleid in staat zijn om de talrijke obstakels te omzeilen? 

Dit artikel maakt deel uit van een nieuwe reeks, waarbij Bral vernieuwende economische  initiatieven in de schijnwerpers zet. Van min of meer gekende namen tot prille coöperaties. Allen hebben ze gemeen dat ze economisch, ecologisch en sociaal innoverend zijn. Het ene aspect mag al eens harder doorwegen dan het andere. Maak kennis met  KLIMOP, de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland.