We zijn op zoek naar creatieve bijdragen voor de Selfcity-blog. Kruip jij in je pen? Heb je een passie voor jouw eigen collectief of is er een project waarvan je vindt dat het de aandacht verdient? Laat het weten! Selfcity.brussels brengt de verschillende burgerinitiatieven in kaart die Brussel rijk is. De blog moet een kruispunt worden van kennis en ervaring over bottom-up ingrepen en zelforganisaties in en rond Brussel.

Brussel is volgens stadsbeweging BRAL klaar om vandaag, samen met andere grote steden in Vlaanderen, te starten met een gefaseerde invoering van rekeningrijden. Tot die conclusie komt de stadsbeweging na een uitvoerig (literatuur)onderzoek en interviews met experten, opgesteld in de nieuwe publicatie “Het kind van de rekening – Zin en onzin van rekeningrijden als oplossing voor de Brusselse mobiliteitsknoop”.

De regering keurde eind april een richtschema goed voor ‘de wijk van het Zuidstation’, een toekomstplan voor het Zuidstation en zijn ruime omgeving.  Het mooi geïllustreerde  document torst de beloftevolle titel ‘Het Woonvriendelijke Station’. Een statement waar BRAL zich in kan vinden. Ook de landschappelijke aanpak kan ons bekoren. Maar zal het beleid in staat zijn om de talrijke obstakels te omzeilen? 

Dit artikel maakt deel uit van een nieuwe reeks, waarbij Bral vernieuwende economische  initiatieven in de schijnwerpers zet. Van min of meer gekende namen tot prille coöperaties. Allen hebben ze gemeen dat ze economisch, ecologisch en sociaal innoverend zijn. Het ene aspect mag al eens harder doorwegen dan het andere. Maak kennis met  KLIMOP, de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland.