Publieke ruimte, de woonkamer van de 21ste eeuw

De straat is (nog steeds) de plek waar we zo snel mogelijk weg willen. Weinig kans dat we ons er rustig neerzetten om van het goede weer te genieten. Maar op welke manier kunnen we ons de straat, het kruispunt, het pleintje toe-eigenen? Welke zijn de voorwaarden om het contact met de publieke ruimte en alles wat zich daar kan afspelen te vergroten? Enkele dromen van Bral. 

Toolbox Mobiliteit: Voor een wijk op jouw maat !

Met de Toolbox Mobiliteit geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest je alle instrumenten in handen! We streven allemaal naar wijken waar het verblijf aangenaam en veilig is. De onafgebroken stijging van het verkeer heeft echter gevolgen voor de levenskwaliteit en de gezelligheid in de wijken. Daarom is het belangrijk dat de Brusselaars zich de openbare ruimte die ze dagelijks gebruiken opnieuw eigen maken. Door een mobiliteitsproject te ontwikkelen kunnen ze een positieve en duurzame invloed uitoefenen op de openbare ruimte die ze delen met hun buren en samen met hen reageren op de toename van doorgaand verkeer.

Bral dient opmerkingen in bij het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Brussel-Stad

 

Vorige maand kon iedereen zijn of haar opmerkingen geven bij het ontwerp van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan van de Stad Brussel. Bral liet de gelegenheid niet aan zich voorbijgaan en nam het plan in detail door. Kort samengevat: het GMP bevat heel veel lovenswaardige doelstellingen, die aansluiten bij de gewestelijke ambitie om het autoverkeer in Brussel te doen dalen. Het plan bevat zelfs interessante concrete vertalingen naar acties, maar niet in alle doelstellingen is de Stad even vooruitstreven. Lees onze nota als bijlage.

 

Persbericht: 30% sociale woningen in GOMB-project Tivoli: stap in goede richting

BBRoW (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), Bral en IEB (Inter Environnement Bruxelles) reageren tevreden op de beslissing van de GOMB om 30% sociale woningen te realiseren op de Tivoli-site in Laken. Een praktijk die volgens de organisaties zou moeten toegepast worden voor alle grote projecten, zelfs wanneer het over privé-projecten gaat. Niet ver van het kanaal in Laken zullen er op de Tivoli-site, een terrein van 3,8 hectare in handen van de overheid,...

Persbericht: Carcoke-site: industrie is welkom maar niet tegen eender welke prijs

Met de oude Carcoke-site beschikt het Brussels Gewest over een industrieterrein van 12 ha. langs het kanaal. Katoen Natie, gerenommeerd om zijn logistieke knowhow, kreeg de opdracht de site te ontwikkelen en bedrijven aan te trekken die geïnteresseerd zijn in het gebruik van het kanaal.  ACV-Brussel, IEB en BRAL houden er aan enkele essentiële punten in herinnering te brengen.

Persactie: Symbolische verbranding Brussels mobiliteitsplan Iris II

Op 28 maart kwam het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie samen om een advies te geven over het al dan niet afleveren van een sociaal-economische vergunning voor Just Under the Sky, het geplande shoppingcenter op de oude kachelfabriek van Godin aan de Van Praetbrug. Had het Comité het licht op groen gezet, dan kan het Brussels Gewest zijn mobiliteitsdoelstellingen zoals geformuleerd in het IRIS 2-plan uitwuiven. Bral liet deze vergadering niet geruisloos voorbijgaan.

Atenor en Jaspers bouwen nog meer kantoren voor EU

Het Europees Parlement heeft blijkbaar niet genoeg aan al de kantoren langs de esplanade op het Luxemburgstation. Ze hebben een offerte gelanceerd voor bijkomende m² in de Leopoldswijk. Het duo Atenor & Jaspers-Eyers heeft de opdracht binnengehaald. Hun project bestaat er in het oude BACOB-gebouw op de hoek van de Trier- en Belliardstraat af te breken en een nieuwbouw in de plaats te zetten, uitsluitend kantoren. 32.000 m² in de plaats van 18.000 m² en 162 in plaats van 136 ondergrondse parkings.

Pagina's

Abonneren op Front page feed