7/6: Bralcafé over het ... D-GBP! – 19h30 @ MicroMarché

Al meer dan 10 jaar bepaalt het gewestelijk bestemmingsplan de mogelijke functie(s) - kantoren, wonen etc -  van zowat  elk morzel  grond in dit gewest. Onder druk van de bevolkingsgroei en de bijhorende nood aan woningen wil men dit plan nu  aanpassen en omvormen tot een ‘Demografisch’ Gewestelijk BestemmingsPlan.  Het D-GBP is nog tot en met 13 juli in openbaar onderzoek. Je kan de plannen opsnorren op het internet of ze gaan inkijken bij je gemeentelijke administratie. Het is echter véél  eenvoudiger (en leuker) af te zakken naar ons Bralcafé.

We presenteren je  de grote lijnen van het demografisch gewestelijk bestemmingsplan (het D-GBP) en bediscussiëren de al dan niet wenselijke gevolgen ervan.  Bier en andere dranken staan ook op het programma.

Waar? MicroMarché (Steenkoolkaai, 9 - 1000 Brussels)
Wanneer?  donderdag 7 juni om 19.30

Contact:

Steyn Van Assche | www.bralvzw.be
stafmedewerker stedenbouw
| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |
| T 02 217 56 33 | M 0498 132 586 |

 

VERDERE PRAKTISCHE info
http://www.bralvzw.be/hoe-demografisch-het-nieuwe-gewestelijk-bestemmingsplan-gbp