31/7 - Zomerse, ontspannen boottocht op het Zennekanaal (welkom)

* Uitnodiging en tekst van Coördinatie Zenne (lid van Bral)

Het verstedelijkte Brabants-Brusselse deel van het Zennekanaal ondergaat momenteel grote veranderingen. Talrijke nieuwe woon-, kantoor- en handelsprojecten rijzen op aan de oevers. De kanaalboorden worden groener en het zicht op het water wordt ruimer. Geleidelijk opent het kanaal zich voor de stad. Omwonenden, wandelaars, toeristen, sporters en recreanten trekken naar de waterkant en ook het aantal boottochten gaat in stijgende lijn. Om het barrière-effect tussen de oevers te neutraliseren en de mobiliteit te handhaven worden meer bruggen over het kanaal gevraagd. Het goederenvervoer per schip slaagt er in zijn positie te handhaven maar de industriële en logistieke bedrijvigheden verplaatsen zich naar het noorden van de metropool. Ondertussen vervult het kanaal een groter wordende rol in de waterhuishouding van Brussel en van het hele Zennebekken.

De integratie van de waterweg in de stad zit duidelijk in een stroomversnelling en dat vormt een uitzonderlijke maatschappelijke uitdaging én troef voor de toekomstige leefbaarheid van de grootstad. Maar vele projecten worden blijkbaar gepland en uitgevoerd onafhankelijk van elkaar... Is er een globale langetermijnvisie voor dit Zennekanaal, waarin (toekomstige) projecten kunnen worden gekaderd?

Op dinsdag 31 juli 2012 nodigt Coördinatie Zenne - Coordination Senne vzw/asbl u uit voor een zomerse boottocht op het Zennekanaal, waar medewerkers, betrokkenen en deskundigen van gedachten wisselen over de uitdagingen voor het Zennekanaal. Het is de bedoeling dat tijdens deze tocht verschillende visies worden afgetoetst en dat we samen toekomstgericht en strategisch over de uitdagingen nadenken.

Dit 'terreinbezoek per schip' vertrekt in Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) en vaart dwars door Brussel en Vilvoorde tot Grimbergen en terug. Hierbij wordt het traject van de 'Kanaalbus' gevolgd (klik hier), een project van Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant, waarbij ook dit project en de toekomstige mogelijkheden zullen worden toegelicht.

Opgelet: dit is een informele, interne activiteit, waarop geen officiële sprekers of pers worden uitgenodigd, dit om een open gedachtewisseling mogelijk te maken.

De thema's en de gesprekken die zich op de boot op 31/7/2012 ontwikkelen zullen oriënterend zijn voor een project van strategische visie voor het Zennekanaal en voor de samenstelling van een toekomstigeinfo- en vormingscyclus over de verschillende aspecten van het Zennekanaal. Deze cyclus zal plaatsvinden in de loop van 2013.

Inschrijven (verplicht!) en praktische details: klik hier.

Alvast bedankt voor uw snelle reactie!
We kijken alvast uit naar een boeiende uitwisselingsdag!

Vriendelijke groeten,

 

David Kuborn - Heleen Haven
Coördinatie Zenne - Coordination Senne
TEL 02 206 12 07
www.coordinatiezenne.be

An Rekkers
Kanaalgidsen - Guides du Canal
TEL 02 206 12 08
www.kanaalgidsen.be